پیچ خوردگی مچ پا (Ankle Sprain )

پیچ خوردگی مچ پا (Ankle Sprain )

  پیچ خوردگی مچ پا آسیبی بسیار شایع است که در هر سنی ممکن است رخ دهد.این ضایعه معمولاً در حین ورزش اتفاق میافتد گرچه گاهی در حین راه رفتن روی زمین های ناهموار هم ایجاد میشود. پیچ خوردگی مچ پا زمانی رخ می دهد که لیگامان ها یا رباطهای قوی که مچ پا را […]

ادامه مطلب