پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL injuries )

پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL injuries )

  یکی از شایع ترین آسیب های زانو، کشیدگی و یا پارگی رباط صلیبی قدامی است. پارگی رباط صلیبی قدامی در ورزشکاران رشته های ورزشی پرتحرک مانند فوتبال، بسکتبال، اسکی و ژیمناستیک بیشتر اتفاق می افتد. این مشکل منجر به خالی کردن زانو و ناپایداری آن می شود و به تدریج با گذر زمان، آسیب […]

ادامه مطلب