فتق دیسک (Disc Herniation)

فتق دیسک (Disc Herniation)

فتق دیسک (Disc Herniation) فتق یا بیرون زندگی دیسک کمر یکی از بیماری های شایع و جدی ستون فقرات است که می تواند سبب بروز مشکلات و عوارض زیادی برای فرد شود.فتق دیسک بیشتر در سنین بین ۳۰ تا ۵۰ سال اتفاق می‌افتد و در زنان دو برابر مردان است. دیسکهای بین مهره ای، بافت […]

ادامه مطلب