نوروپاتی (Neuropathy)

نوروپاتی (Neuropathy)

نوروپاتی (بیماری اعصاب محیطی) نوروپاتی به معنی اختلال در کارکرد اعصاب محیطی بدن است.دیابت شایع ترین علت نوروپاتی است وبیشتر اعصاب پاها و دست ها را تحت تاثیر قرار می دهد. اما هر عصب دیگری هم می تواند درگیر باشد، از جمله اعصاب مغزی که اندام های داخلی را کنترل می کنند . نیمی از […]

ادامه مطلب