(Bell‍‍‍‍`s palsy)فلج بل

(Bell‍‍‍‍`s palsy)فلج بل

فلج بل یک بیماری عصبی است که در نتیجه آسیب عصب شماره ۷ مغزی به وجود می آید. این بیماری موجب تضعیف و انقباض عضلات صورت به یک سمت می شود و حرکات عضلات سطحی صورت از جمله لبخند زدن و پلک زدن را برای فرد مشکل می کند. فلج بل به عنوان فلج صورت […]

ادامه مطلب