فتق دیسک گردن (Cervical Herniated Disc)

فتق دیسک گردن (Cervical Herniated Disc)

فتق دیسک گردن یکی از بیماری های شایع در جامعه امروز ماست. با این که معمولا افراد مسن به فتق دیسک گردن دچار می شوند اما سبک زندگی امروزی تمامی سنین را در معرض این بیماری قرار داده است. در ناحیه گردن، ۷ مهره وجود دارد که ۲ مهره بالا دیسک ندارد و شایع ترین […]

ادامه مطلب