سندروم گیر افتادگی شانه

سندروم گیر افتادگی شانه

سندروم گیر افتادگی شانه (Shoulder impingement syndrome) یکی از  شایع ترین علل درد شانه سندروم گیر افتادگی شانه(سندروم ایمپینجمنت) است. این سندروم به عنوان سندرم شانه شناگران نیز شناخته شده است، زیرا در شناگران شایع است. در افرادي که از مفصل شانه زياد استفاده مي کنند به ويژه در ورزش هايي مثل تنيس، بيس بال […]

ادامه مطلب