سندرم خروجی قفسه سینه (T.O.S)

سندرم خروجی قفسه سینه (T.O.S)

سندرم خروجی قفسه سینه (T.O.S) یک اصطلاح است که برای شرایط مختلف استفاده می شود. سندروم خروجی قفسه سینه زمانی رخ می دهد که اعصاب و یا عروق خونی در خروجی قفسه سینه فشرده یا تحریک شوند.مجرای خروجی قفسه سینه (Thoracic Outlet) فضائی است که بین استخوان ترقوه و اولین دنده قرار گرفته است.اهمیت این […]

ادامه مطلب