تاندونیت کشکک زانو ( زانوی جهندگان)

تاندونیت کشکک زانو ( زانوی جهندگان)

به آسیب دیدگی و التهاب تاندونی که کشکک زانو را به ساق پا متصل می کند، تاندونیت کشکک زانو یا زانوی جهندگان می گویند. درد ممکن است خفیف یا شدید باشد.تاندون کشکک در زیر استخوان کشکک قرار دارد و این استخوان را به قسمت بالایی استخوان درشت نی متصل می کند. هر شخصی ممکن است […]

ادامه مطلب