بیماری ام اس(Multiple Sclerosis) 

بیماری ام اس(Multiple Sclerosis) 

در بیماری اسکلروز چندگانه(Multiple Sclerosis)  یا همان  ام اس (MS)، سیستم ایمنی به میلین، ماده‌ای که در اطراف رشته‌های عصبی قرار گرفته و موجب عایق شدن آن‌ها می‌شود، حمله می‌کند و موجب تخریب میلین و آسیب عصبی می‌شود. به‌علت اینکه آنتی‌ژن دقیق یا هدف حمله مشخص نیست، بسیاری از کارشناسان به‌جای یک بیماری خودایمنی صرف، […]

ادامه مطلب