الکتروآکوپانکچر (Electro Acupuncture)

الکتروآکوپانکچر (Electro Acupuncture)

طب سوزنی طب سوزنی بخشی از طب سنتی چینی است (TCM). منابع مختلف قدمت طب سوزنی رابین 1000 تا 3000 سال قبل از میلاد مسیح می دانند. طب سوزنی چینی طب سوزنی يا اکوپانکچر ( ACUPUNCTURE ) که به زبان چينی به آن جن جيو (ZHEN JIU) گفته می شود روشی است که با فروکردن […]

ادامه مطلب