بیمه های طرف قرداد

بهتر از گذشته باز خواهی گشت

بیمه خدمات درمانی بانک ملت

پرسنل محترم بانک ملت نیازی به گرفتن معرفی نامه ندارند

بیمه خدمات درمانی بانک ملی

فرانشیز بازنشستگان (۱۰درصد) و کارمندان (۲۰درصد) در فیزیوتراپی هروی صفر است

بیمه خدمات درمانی بانک صادرات

تاییدیه نسخه مربوط به پرسنل بانک توسط فیزیوتراپی هروی گرفته میشود

بیمه خدمات درمانی بانک تجارت

پرسنل محترم بانک تجارت نیازی به دریافت معرفی نامه ندارند

بیمه‌های SOS وSOS خانواده، SOS گروهی و SOS صندوق درمان

امکان گرفتن معرفی نامه آنلاین در محل کلینیک وجود دارد

بیمه‌های کانون سردفتران و دفتر یاران

امکان گرفتن معرفی نامه آنلاین در محل کلینیک وجود دارد

بیمه سامان

امکان گرفتن معرفی نامه آنلاین در محل کلینیک وجود دارد

بیمه سرمد

امکان گرفتن معرفی نامه آنلاین در محل کلینیک وجود دارد

بیمه پاسارگارد

امکان گرفتن معرفی نامه آنلاین در محل کلینیک وجود دارد

بیمه حکمت

امکان گرفتن معرفی نامه آنلاین در محل کلینیک وجود دارد

بیمه‌ تجارت نو

امکان گرفتن معرفی نامه آنلاین در محل کلینیک وجود دارد

بیمه‌ حافظ

امکان گرفتن معرفی نامه آنلاین در محل کلینیک وجود دارد

بیمه ملت

امکان گرفتن معرفی نامه آنلاین در محل کلینیک وجود دارد

بیمه دی

امکان گرفتن معرفی نامه آنلاین در محل کلینیک وجود دارد

بیمه آسماری

امکان گرفتن معرفی نامه آنلاین در محل کلینیک وجود دارد

بیمه معلم (پرسنل مخابرات)

امکان گرفتن معرفی نامه آنلاین در محل کلینیک وجود دارد

بیمه سالم

برای اطلاع از شرایط بیمه خود تماس بگیرید

بیمه‌ ما

برای اطلاع از شرایط بیمه خود تماس بگیرید

بیمه بانک سپه

برای اطلاع از شرایط بیمه خود تماس بگیرید.

بیمه کارآفرین

امکان گرفتن معرفی نامه آنلاین در کلینیک وجود دارد.

بیمه آسیا

برای اطلاع از شرایط بیمه خود تماس بگیرید

بیمه بانک مرکزی

برای اطلاع از شرایط بیمه خود تماس بگیرید.