نظرات و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید

با استفاده از فرم زیر می‌توانید هرگونه انتقاد، پیشنهاد و نظر خود را در رابطه با کلینیک فیزیوتراپی هروی با ما در میان بگذارید.

نظر شما ارزشمند است

نظرات شما

ما در فیزیوتراپی هروی، همواره بدنبال ارتقا و بهبود فرآیندهای خویش هستیم. بنابراین انتقادات و پیشنهادات شما برایمان ارزش ویژه ای دارد.​

نظرات خود را با ما در میان بگذارید